RÖNTGEN VE EKG

Uzun yıllar önce insanoğlunun uğraşıları sonucu bulunan X-ışınlarının sağlık alanında kullanımı modern tıbbın en büyük kazanımlarından biridir. İnsan sağlığı için teşhis için kullanılan ışınlar veterinerlik alanında da önemli bir kullanıma sahiptir. Doğru teşhis başarılı bir tedavinin anahtarıdır. Kliniğe getirilen hayvan dostumuzun uzun süre acı çekmeden süratle rahatsızlığının teşhisi ve tedavisinin planlanması gerekmektedir. X-ışınları ile tedaviye konu canlıların doku, kemik ve iç organlarının görülmesi ile kemiklerde kırık olup olmadığı, mesanede taş veya yabancı cisim tıkanıklığı bulunup bulunmadığı, canlının yabancı bir cisim yutup yutmadığı kolaylıkla tespit edilerek tedavi aşamasına geçilebilir. Röntgen çekimi şu şekilde yapılmaktadır; canlı öncelikle gerekli tedbirler alındıktan ve sakinleştirildikten sonra röntgen masasına alınır, uzman kişiler tarafından röntgen makinası uygun şekilde canlı üzerinde çekim yapmak üzere yönlendirilir, çekim işlemi yapılır. Bu işlemler yapılırken röntgen ışınlarının seviyesi uygun şekilde ayarlanarak canlının zarar görmesi engellenir. Anılan çekim işlemi MRI işleminden daha az zaman gerektirdiği gibi daha az radyasyon içermektedir.

Röntgen uzman veteriner tarafından gerekli görülmesi halinde ilaçlı röntgen uygulaması şeklinde de yapılabilir. Bu durumda belirli vücut boşluklarına kontrast madde ilaç şeklinde verilecektir. Örneğin sindirim sistemi, böbrek, idrar kesesi, gibi.

X-ışınları, canlının zıt doku yoğunluğuna sahip kısımlarının görüntülenmesi amacı ile, katı dokuları görüntülemek amacı ile kullanılır. Anılan tetkik ile bağırsak ve iç organlarda yabancı cisim, hava birikimi gibi tespitler yapılması mümkündür. Kafatası ise röntgen ışınları ile görüntülenmek yerine BT, MRI veya US ile daha iyi görüntülenir. Kafatası kemiklerinin yapısı gereği farklı bir yöntem kullanılması gereği bilimsel bir gerekliliktir. Bunların yanında Ürografi ile böbrek, mesane, üreme organları, incelenir. Anılan uygulamada ilaçlı şekilde yapılabilir. Tetkiklerin anılan cihaz ve yöntemlerle süratle yapılması hastanın tedavi kalitesi açısından yüksek önem taşımaktadır. Union veteriner kliniği olarak hayvan dostlarımızın en iyi şekilde teşhis ve tedavisi amacı ile uzman veterinerlerimiz tarafından yüksek kaliteli, güncel cihazlarla her türlü tetkik, en iyi fiyat performans seçeneği ile yapılmaktadır.

Kliniğimizde evcil hayvanınızın sağlık durumunun yakından takip edilebilmesi için EKG cihazımız kalp sağlığının takibi amacı ile uzmanlarımız tarafından kullanılmaktadır.